Projecte d’obra nova d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb sis habitatges i dos trasters.

FITXA TÈCNICA: Isidre Santacreu Tudó i Sandra Moliner Nuño, arquitectes.
Col·laborador: Víctor Navarro, arquitecte.
Superfície: 615,31m²
Llicència en tràmit.

Projecte d’obra nova d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb sis habitatges i dos trasters.

FITXA TÈCNICA: Isidre Santacreu Tudó i Sandra Moliner Nuño, arquitectes.
Col·laborador: Víctor Navarro, arquitecte.
Superfície: 615,31m²
Llicència en tràmit.