FITXA TÈCNICA: Sandra Moliner i Anna Llorà, arquitectes.

Superfície: 586,17m²
Obra finalitzada el 2004.

FITXA TÈCNICA: Sandra Moliner i Anna Llorà, arquitectes.

Superfície: 586,17m²
Obra finalitzada el 2004.