Urbanitats.
Una ciutat és un sistema de relacions. O no. Potser una ciutat siguin dos sistemes de relacions que poden funcionar autònomament d'un de l'altre. O tampoc. Potser els sistemes de relacions siguin tres. O quatre. Cinc? Deixem-ho.
A vegades a l'ull li dóna per descobrir una nova relació i amb la càmera vas i l'atrapes. O ho proves.
© isidre santacreu 2008-2012

http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-09.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-17-sanitril-2009-marc.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-11.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-27-espera-a-la-platja-2009-feb.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-18-onada-emmarcada-2009-marc.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-10.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-06.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-13-scan-101130-0006pet-1-2010nov.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-16-soledades-a-pares-contrastadas-pet-2009-maig.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-01.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-03.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-12-pas-a-blancs--pet-2010marc.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-02.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-26-201011trixdscan-101208-0006pinca-1.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-04.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-14-les-dents-ferotges-pet-2009-jul.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-20-2008-don-quijote-de-les-cortssig.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-07.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-19-2010-eh-tio.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-24-cinema-ombra-i-homepet.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-21-tornant-del-mercatpet.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-22-cohabitancies-pet-2010-feb.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-23-contrastes2009-gen.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-15-ulldepeix2005.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-28-rr-18-pet2010-juny.jpg
http://santacreu-moliner.com/files/gimgs/22_f-urb-25-2010-pintor.jpg