Con un 6 y un 4.

Confesso que el paisatge del rostre no l'he retratat d'una manera sistemàtica. No hi ha cap plantejament previ. Només el retratat com a problema que resoldre. I curiosament torno la mirada enrere i el que veig són rostres emmascarats, una certa coherència trobada. Amb excepcions descarnades, però.
© isidre santacreu 2004-12


Retrat díptic de mon pare
© isidre santacreu 2009Retrat diòptric de ma mare i en Santi
© isidre santacreu 2009Germana rere un bosc
© isidre santacreu 2008Pare i boira
© isidre santacreu 2000Retrat de sogra tapant-se la cara
© isidre santacreu 2009Àvia, amb Alzheimer, camí de la nova residència
© isidre santacreu 2004