21/12/2014: PENJAT BASE EN CAD
21/12/2014: PENJAT CEE
19/12/2014: PENJAT L'ITE

DOCUMENT NÚM. 1: AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

DOCUMENT NÚM. 2: ESQUEMES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

JÀSSERES PATI

DINTELLS FINESTRES PATI

REFORÇ TALLANT CAP DE BIGUETA

DOCUMENT NÚM. 3: ANÀLISI EDIFICI

ESTUDI ESTAT DE L'ESTRUCTURA

ITE

BASE EN CAD

CEE

DOCUMENT NÚM. 4: FOTOGRAFIES

FOTOGRAFIES . Recomanem estudi de l'ITE per a coneixement estat actual de l'edifici i una visita al mateix per tal d'avaluar dificultat en l'acopi de material, accessibilitat a l'obra, estat de l'edifici, etc..

DOCUMENT NÚM. 5: PROJECTE TÈCNIC

PROJECTE TÈCNIC .