SANDRA MOLINER NUÑO

Professora d’Expressió Gràfica Arquitectònica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ETSAV, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des del curs 2009-2010.

Professora d’Expressió Gràfica Arquitectònica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de La Salle, de la Universitat Ramon Llull, des del curs 2002-2003.

ISIDRE SANTACREU TUDÓ

Professor associat d’Expressió Gràfica Arquitectònica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 2018 fins a l'actualitat.

Sóc fent classes al dibuix troncal de primer (Dibuix I i Dibuix II, aprendre a veure i aprendre a expressar-ho respectivament, si fa no fa), i també a l'optativa Caminar Barcelona amb la Maria Rubert i en Ferran Segarra de companys. No hi ha com néixer amb la flor al cul. Iupi.

Professor d’Expressió Gràfica Arquitectònica del Grup Internacional de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Salle, de la Universitat Ramon Llull. 2002-2019.