SANDRA MOLINER NUÑO

Professora d’Expressió Gràfica Arquitectònica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ETSAV, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des del curs 2009-2010.

Professora d’Expressió Gràfica Arquitectònica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de La Salle, de la Universitat Ramon Llull, des del curs 2002-2003.

ISIDRE SANTACREU TUDÓ

Professor associat d’Expressió Gràfica Arquitectònica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 2018 fins a l'actualitat.

Professor d’Expressió Gràfica Arquitectònica del Grup Internacional de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Salle, de la Universitat Ramon Llull. 2014 fins a l'actualitat.

Professor d’Expressió Gràfica Arquitectònica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Salle, de la Universitat Ramon Llull. 2002-2012.

Seminaris de refotografia amb Ricard Martínez (Arqueologia del Punt de Vista)

Dibuix Tècnic de 2n de batxillerat (2012).

Impartició de mòduls de formació ocupacional. Curs de lectura de plànols, organitzat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat (2010).

Curs d’arquitectura solar passiva, organitzats per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a mòduls de formació ocupacional (2012).