FITXA TÈCNICA: Isidre Santacreu Tudó i Sandra Moliner Nuño, arquitectes.
Col·laborador: Víctor Navarro, arquitecte.
Estructures: Juan Pablo Rodríguez Adalia.
Superfície: 240m²
Llicència atorgada, a punt de començar l'obra.

FITXA TÈCNICA: Isidre Santacreu Tudó i Sandra Moliner Nuño, arquitectes.
Col·laborador: Víctor Navarro, arquitecte.
Estructures: Juan Pablo Rodríguez Adalia.
Superfície: 240m²
Llicència atorgada, a punt de començar l'obra.